Grøn profil

Vores grønne profil – og vores tilgang til en grøn profil

Hvad er vores grønne profil?

Vi arbejder på at kunne rådgive vores kunder så godt som muligt, og vi stræber efter ikke bare at give kunden ret. Vi stiller spørgsmål til relevante løsninger og materialer. Vi tror på at ved at stille de skarpe spørgsmål og ved at vende alternative løsninger med kunden, så ender vi i sidste ende med den bedste løsning.

Vi er certificeret ISO 14001

ISO 14001 er et internationalt miljøledelsessystem, der hjælper virksomheder og organisationer med at kortlægge deres miljøpåvirkning og dermed at forbedre deres miljøarbejde og sikre efterlevelsen af lovkrav. ISO 14001 fremhæver betydningen af ikke kun at overholde lovmæssige krav, men også andre krav, som virksomheder og organisationer er forpligtet til at overholde, f.eks. aftaler med andre virksomheder eller leverandører. Miljøledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 14001 gør det nemmere for ledelsen at overvåge udviklingen af miljøarbejdet og sikre, at virksomhedens miljømål opretholdes. Der er nemlig et krav om, at ledelsen er involveret i miljøarbejdet. I 2015 blev den tredje version af ISO 14001 udgivet, og i dag er mere end 300.000 virksomheder og organisationer certificeret verden over.

Standarden handler primært om, at virksomheder skal tage ansvar for den påvirkning, deres virksomhed har på omgivelserne. Alle virksomheder er forskellige, og derfor skal deres miljøledelsessystem også tilpasses deres virksomhed. Derfor skal virksomheder, der ønsker at oprette et miljøledelsessystem, først lave en omverdensanalyse og identificere alle interessenter. Dette muliggør kortlægning af både risici og muligheder, hvor virksomheden påvirker miljøet både positivt og negativt.

Virksomheder skal udover at kortlægge sin egen miljøpåvirkning også lave en livscyklusvurdering (LCA – Life Cycle Assessment). Der skal oprettes et holistisk perspektiv med hele processen fra start til slut, inklusive både leverandører og kunder. Essensen er, at virksomheder skal gøre deres bedste for at forbedre miljøpåvirkningen både internt og eksternt ved at påvirke andre aktører, hvor det er muligt for dem at påvirke.

At være certificeret i henhold til ISO 14001 er et bevis på, at virksomheden arbejder for at nå specifikke miljømål, og at miljøarbejdet er en del af den daglige drift. For nogle virksomheder kan det også være en strategisk fordel at profilere sig selv som en virksomhed med en mindre negativ miljøpåvirkning end andre.

Vi følger Grafisk CSR Kodeks i XL Print A/S

Grafisk CSR-kodeks afspejler de krav, som kunder af grafiske produkter med rimelighed kan stille til en leverandør uanset, hvor i verden der handles.

1.Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.

2. Sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling;

4. Støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde.

5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.

6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer

8. Tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed.

9. Opfordre til udvikling og spredning af miljø venlige teknologier.

10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Vores produktion

Storformat print
Vores storformat produktion er certificeret efter – UL 2818 – 2013 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings.

Farveprint
I vores farveprint er alt papir miljøcertificeret, og vi stræber efter at finde de mest genbrugsvenlige produkter til vores produktion, hvor det er muligt.

Udstillingssystemer
Har du tænkt over, hvor tit du har købt et udstillingssystem, og hvor lidt det er blevet brugt, inden det er blevet smidt ud, og et nyt udstillingssystem bliver indkøbt igen? Vi har nogle systemer, som vi har valgt at kalde grønne udstillingssystemer, da ALT kan skiftes ud, hvis det går i stykker, eller noget er blevet væk. Ved at alt kan skiftes, så giver det systemet en lang livscyklus, og dermed sparer vi på ressourcerne uden at gå på kompromis med kvalitet eller udseende.

Vores produkter
Vi har selv valgt at stille krav til vores producenter og kræver at få dokumentation for, hvordan deres produkter er produceret. Vi arbejder også pt. på at kunne give et CO2 forbrug på, hvad vores plader har kostet at lave. Det vil sige, at vi allerede i tilbudsfasen kan fortælle, hvilket produkt, der vil kunne opfylde kundens krav og samtidigt give det mindste CO2 aftryk uden at gå på kompromis med opgaven eller kvaliteten.

Det er en jungle derude …

Mange produkter påstår at være grønne, men skraber man lidt i overfladen, så er det ikke altid helt korrekt. Mange bruger også træplader, så det ser ”grønt” ud, men sandheden er, at det er det ikke. Mange træplader er limet sammen og derfor ikke mulige at genbruge – hvor er lige det grønne i det? Derfor er det også så vigtigt at tale sammen og fortælle kunden, hvad der er muligt, og hvad der kræves af os og kunden for at vores produkt holder hele vejen til genbrugsstationen.

Men nu skal det hele jo ikke være så sort😊 For vi har mange andre produkter, som opfylder de krav, vi selv stiller.

  • Vores akrylplader er lavet af genbrugsakryl.
  • Vores papplader er lavet af genbrugspap.
  • Reboard Pap plader kan genbruges op til 6 gange, hvis det indsamles og sendes til genbrug.
  • PVC-plader har et grimt image, men det har faktisk et meget lavt CO2 forbrug i produktionen, og vi arbejder på at alt vores spild og evt. jeres brugte plader bliver sendt til genbrug.
  • Vi har flere forskellige folier som er PVC frie.
  • ALLE vores overskudsmaterialer bliver delt op efter materiale og sendt til genbrug.
  • Vores kemi er absolut i den lave ende, og ALT kemi bliver sendt til de korrekte myndigheder til genanvendelse eller destruering.

Vi er først lige startet på denne lange, spændende og til dels udfordrende rejse. Vi ønsker at tage jer med på denne tur og forbedre branchen, produkterne og miljøet ved konstant at udforske, ændre og forbedre forudsætningerne. Kan vi gøre det alene? Nej, men det ønsker vi heller ikke – vi ønsker at gøre det sammen med jer!