Grøn profil

Vores grønne profil – og vores tilgang til en grøn profil

Hvad er vores grønne profil?

Vi er forpligtet til at levere bæredygtige løsninger til vores kunder. Vi tror på, at ved at stille de skarpe spørgsmål og vende alternative løsninger med kunden, kan vi finde den bedste løsning for både miljøet og vores kunder.

 

 

 

 

ISO 14001

Vi er certificeret ISO 14001

ISO 14001 er et internationalt miljøledelsessystem, der hjælper virksomheder og organisationer med at kortlægge deres miljøpåvirkning. For at forbedre deres miljøarbejde og sikre efterlevelsen af lovkrav. ISO 14001 fremhæver betydningen af ikke kun at overholde lovmæssige krav, men også andre krav.

 

Virksomheder og organisationer er forpligtet til at overholde, f.eks. aftaler med andre virksomheder eller leverandører. Miljøledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 14001 gør det nemmere for ledelsen at overvåge udviklingen af miljøarbejdet. Dette sikre, at virksomhedens miljømål og grønne profil opretholdes. Der er nemlig et krav om, at ledelsen er involveret i miljøarbejdet. I dag er mere end 300.000 virksomheder og organisationer certificeret verden over.

 

Standarden handler primært om, at virksomheder skal tage ansvar for den påvirkning, deres virksomhed har på omgivelserne. Alle virksomheder er forskellige, og derfor skal deres miljøledelsessystem også tilpasses deres virksomhed. Derfor skal virksomheder, der ønsker at oprette et miljøledelsessystem, først lave en omverdensanalyse og identificere alle interessenter. Dette muliggør kortlægning af både risici og muligheder, hvor virksomheden påvirker miljøet både positivt og negativt.

 

Virksomheder skal udover at kortlægge sin egen miljøpåvirkning også lave en livscyklusvurdering (LCA – Life Cycle Assessment). Der skal oprettes et holistisk perspektiv med hele processen fra start til slut, inklusive både leverandører og kunder. Essensen er, at virksomheder skal gøre deres bedste for at forbedre miljøpåvirkningen både internt og eksternt ved at påvirke andre aktører, hvor det er muligt for dem at påvirke.

 

At være certificeret i henhold til ISO 14001 er et bevis på, at virksomheden arbejder for at nå specifikke miljømål, og at miljøarbejdet er en del af den daglige drift. For nogle virksomheder kan det også være en strategisk fordel at profilere sig selv som en virksomhed med en mindre negativ miljøpåvirkning end andre.

 

 

Grafisk CSR Kodeks

Vi følger Grafisk CSR Kodeks i XL Print A/S

Grafisk CSR-kodeks afspejler de krav, som kunder af grafiske produkter med rimelighed kan stille til en leverandør uanset, hvor i verden der handles.

 

1.Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.

2. Sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling;

4. Støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde.

5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.

6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer

8. Tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed.

9. Opfordre til udvikling og spredning af miljø venlige teknologier.

10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

 

 

 

ClimateCalc

 

 

ClimateCalc er et beregningsværktøj, der kan udregne klimabelastningen for din virksomhed og det enkelte printede produkt. Bag værktøjet står en række europæiske grafiske organisationer, herunder GRAKOM.

 

Det betyder, at vi selv kan udarbejde et klimaregnskab for hele virksomheden, alle dens aktiviteter og alle de printede produkter, som XL Print A/S producerer og styrker helt klart vores grønne profil.

 

Samtidig kan ClimateCalc udregne det enkelte produkts klimabelastning, hvorved XL Print A/S kan rådgive kunden om valg af f.eks. alternative materialer, der kan reducere produktets CO2-udledning. Desuden kan vi også tilbyde at klimakompensere den enkelte kundes produkter.

 

Med ClimateCalc følger et certifikat som dokumentation for, at virksomheden har udarbejdet et klimaregnskab og har demonstreret korrekt anvendelse af værktøjet. Derudover får virksomheden også mulighed for at anvende ClimateCalc QR-mærker på produkterne.

 

 

Lidt om vores produktion

Storformat print

Vores storformat produktion er certificeret efter – UL 2818 – 2013 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings.

 

Farveprint:

Vi tager vores miljøansvar alvorligt og stræber efter at levere bæredygtigt farveprint.

 

Alt papir er miljøcertificeret

Vi bruger kun papir, der er certificeret af FSC eller PEFC. Disse certificeringer garanterer, at papiret stammer fra bæredygtige skove, der drives på en ansvarlig måde.

 

Vi bruger genbrugsvenlige produkter

Vi stræber efter at finde de mest genbrugsvenlige produkter til vores produktion. For eksempel bruger vi genbrugspap til indpakning og genbrugsplast til forsendelser.

 

Vi reducerer vores miljøpåvirkning

Vi arbejder også på at reducere vores miljøpåvirkning på andre måder. For eksempel bruger vi energieffektive printere og udstyr, og vi genanvender så meget affald som muligt.

 

Vores mål er at være en bæredygtig virksomhed

Vi er forpligtet til at levere bæredygtige løsninger til vores kunder. Vi tror på, at ved at tage ansvar for vores miljøpåvirkning, kan vi gøre en forskel for verden.

 

Udstillingssystemer:

Problemet med traditionelle udstillingssystemer

Traditionelle udstillingssystemer er ofte dyre og kortlivede. De bliver ofte smidt ud, når de er blevet brugt et par gange, eller når de går i stykker. Dette er et problem for miljøet, da det skaber affald og bruger ressourcer.

 

Vores løsning

Vi tilbyder et udvalg af bæredygtige udstillingssystemer, der er designet til at være langlivede og genbrugelige. Disse systemer er lavet af holdbare materialer, der kan skiftes ud, hvis de går i stykker eller bliver slidt.

 

Fordelene ved bæredygtige udstillingssystemer

Bæredygtige udstillingssystemer har en lang række fordele, herunder:

 

 • De er mere miljøvenlige, da de skaber mindre affald og bruger færre ressourcer.
 • De er mere økonomiske, da de ikke behøver at blive udskiftet så ofte.
 • De er mere fleksible, da de kan tilpasses til forskellige behov.

 

Vores produkter:

Vi er forpligtet til at reducere vores CO2-aftryk. Derfor stiller vi krav til vores producenter og kræver dokumentation for, hvordan deres produkter er produceret.

 

Vi arbejder også på at kunne give et CO2-forbrug på vores plader.

Dette vil gøre det muligt for os at fortælle vores kunder, hvilket produkt der vil have det mindste CO2-aftryk, uden at gå på kompromis med opgaven eller kvaliteten.

 

Vi vil gøre det nemt for vores kunder at vælge det mest bæredygtige produkt.

 

 

 

Det er en jungle derude …

Mange produkter påstår at være grønne, men det er ikke altid tilfældet. For eksempel er mange træplader limet sammen, hvilket gør dem umulige at genbruge. Dette er ikke grønt, selvom træet i sig selv er et bæredygtigt materiale.

Det er vigtigt at tale med kunderne om de faktiske miljømæssige konsekvenser af deres valg. Vi skal fortælle dem, hvad der er muligt, og hvad der kræves af os og dem for at sikre, at vores produkter kan genbruges.

For eksempel kan vi tilbyde produkter, der er lavet af FSC-certificeret træ, som er træ fra bæredygtige skove. Vi kan også tilbyde produkter, der er designet til at være nemme at skille ad og genbruge.

Ved at være åbne og ærlige om de miljømæssige konsekvenser af vores produkter kan vi hjælpe vores kunder med at træffe mere bæredygtige valg.

 

 

Men nu skal det hele jo ikke være så sort😊 For vi har mange andre produkter, som opfylder de krav, vi selv stiller.

 

 • Vores akrylplader er lavet af genbrugsakryl. Dette reducerer vores forbrug af nye ressourcer og minimerer affaldet.
 • Vores papplader er lavet af genbrugspap, der er FSC-mærket. Dette sikrer, at vores pap stammer fra bæredygtige skove.
 • Vores Reboard Pap plader kan genbruges op til 6 gange. Vi sender vores afskæring og brugte plader tilbage til vores leverandør, så de kan genbruges.
 • Vi arbejder på at reducere vores forbrug af PVC. Vi har et mål om at nedbringe forbruget af PVC årligt.
 • Vi tilbyder flere forskellige PVC-frie folier. Vi arbejder på at finde flere alternativer til PVC.
 • Vi sender alle vores overskudsmaterialer til genbrug.
 • Vi bruger kun en lav mængde kemi. Alt kemi sendes til de korrekte myndigheder til genanvendelse eller destruering.

 

 

Vi ved, at vi har et ansvar for at beskytte miljøet. Derfor arbejder vi hårdt på at reducere vores miljøpåvirkning.

 • Vi bruger bæredygtige materialer, når det er muligt. Vi arbejder også på at finde alternativer til materialer, der ikke er bæredygtige.
 • Vi genanvender og genbruger alt, hvad vi kan. Vi sender vores affald til de korrekte myndigheder for at sikre, at det bliver håndteret på en bæredygtig måde.
 • Vi ved, at vi ikke er perfekte. Men vi er forpligtet til at blive bedre.
 • Vi vil gerne tage jer med på vores rejse mod et mere bæredygtigt printhus – Vi tror, at vi kan gøre en forskel sammen 🙂